KOZMOLOJİ II BOYUT SİSTEMLERİ 7 KAT GÖKLERİ O YARATTI

 İşte bunun  kozmolojik açıklamasını Srimad Bahagavatam'da okudum, sizlerle paylamak istiyorum.


 
BÜYÜK MUTLULUK GEZEGENLERİ

+7 katı Satya Loka

+6 katı Tapa Loka

+5 katı Jana Loka

+4 katı Maha Loka

+3 katı Swarga Loka

+2 katı Bhuva Loka: Astral Dünya

+1 kat Bhu Loka: DÜNYA ve yıldızlar


+1 katı: bütün Gezegen sistemleri, Güneş, yıldız boyutları Dünya ile aynı seviyededir. Dünya’yı Mars yönetir, savaş odaklıdır. Işık kaynağı Güneş’tir. Sevgi ve Tanrı hissedilebilir. Fakat acımasızlık da hakimdir. Dünya orta seviyelidir, ne alt dünyalar kadar donuk ne de üst dünyalar kadar fazla eğlenceli değildir.

+2 katı: Astral Dünya, bhu loka sisteminin üstüdür, daha saf bir alandır. Süptildir. Yaşam burada da sükunetle devam eder.

+3 katı: Swarga loka: cennet katı olarak tarif edilen yerdir, inanılmaz güzelliklerin yeridir, yaşam uzunluğu çok uzundur, üzüntü yoktur, sadece mutluluk ve eğlence, sanat hakimdir. Tanrı düşüncesi ise yoktur, çünkü aşırı mutluktan dolayı O’nu hatırlayacak zaman veya ihtiyaç bulunmaz.

+4-+7 katları: çok üstün ruhların mekanıdır. Dünyamızdaki kaşifler, gurular, önemli şahıslar bu alandan gelirler.

Bu + katlar ödüldür. Dünya’nın üstüne çıkmak zordur fakat maharet de sayılmaz. Orada da zamanını tüketen ruh belki çok uzun süre de olsa Dünya’ya geri düşer. Nihayi amaç tüm katların ötesindeki sonsuz RUH katı olam ruhsal boyuta ulaşabilmektir. Bütün bu + ve - katlar hala maddi boyutlardır.
Eğer bu katlardan Dünyaya geldiysen iyi karmandan dolayı yukarı çıktın , üst katlardan Dünyaya geldiysen ise oradaki iyi karmanın bitmesinden dolayı Dünyaya düştün demektir. Bu bir kısır döngüdür. Bu katsal maddi sistemden çıkmak Dünya planında ciddi tefekkür, iyilik ve ölüm anında sadece ona ulaşmak Rabbı düşünmekle olabilir. Ölüm anında çoğu zaman beden çok karışıktır ve vücut tonlarca büyüklükte bir stresle bedenden ayrılmamak üzere acı çekeceği durumlar yaşar ve ölüm anında Rabbi düşünemez. Bu yüzden de son anda bütün hayatında baskın olan duygu çerçevesinde bedeni terk eder ve uygun kata ulaşır.

Doğum haritasında Jaganatha Drekana ve Shastiyamsa haritalarından geldiğiniz düzey gezegeni hesaplanabilir. Gezegen katları sistemi büyük vedalar kitabı Srimad Bahagavatam Yaratılış bölümünde alt uzaylar arası uzaklıklar da verilerek çok detaylı anlatılmaktadır. ALT BOYUT GEZEGENLERİNİ HESAPLAMA

Doğum haritasında D30- D60; Jaganatha Drekana ve Shastiyamsa haritalarından geldiğiniz düzey gezegeni hesaplanabilir. Gezegen katları sistemi büyük vedalar kitabı Srimad Bahagavatam Yaratılış bölümünde alt uzaylar arası uzaklıklar da verilerek çok detaylı anlatılmaktadır. +7 katı
+6
+5
+4
+3
+2
+1

Orta seviye DÜNYADIR

ALT BOYUT GEZEGENLERİ

-1 katı ATALA,
-2 katı VİTALA,
-3 katı SUTALA,
-4 katı TALATALA,
-5 katı RASATALA,
-6 katı MAHATALA,
-7 katı PATALA.
-8 katı  KARANLIK

Dünya nüfüsunun çoğu bu eksi işaretli bölgeden yukarı çıkmış olgunlaşmaya yüz tutmuş ruhlardan oluşur, onlar için DÜNYA’da doğmak bir onurdur. Buralarda Güneş enerjisi yoktur. Tanrı sevgisi yoktur. Gezegenler madenlerle ışımakta, aydınlanmaktadır. Yapay ışıklar hakimdir. Bu boyutlar son derece teknolojiktir, yaşayan ruhlar madde dünyaya hakimdir. Sevgi ve şevkat odaklı değllerdir. Aşağı indikçe karanlık ruhların bölgesidir. Katların sorunsalı aşağı -7 seviyesine doğru daha da problemli hale gelir.

Eğer bu katlardan Dünyaya geldiysen iyi karmandan dolayı yukarı çıktın , üst katlardan Dünyaya geldiysen ise oradaki iyi karmanın bitmesinden dolayı Dünyaya düştün demektir. Bu bir kısır döngüdür. Bu katsal maddi sistemden çıkmak Dünya planında ciddi tefekkür, iyilik ve ölüm anında sadece ona ulaşmak Rabbı düşünmekle olabilir. Ölüm anında çoğu zaman beden çok karışıktır ve vücut tonlarca büyüklükte bir stresle bedenden ayrılmamak üzere acı çekeceği durumlar yaşar ve ölüm anında Rabbi düşünemez. Bu yüzden de son anda bütün hayatında baskın olan duygu çerçevesinde bedeni terk eder ve uygun kata ulaşır.

Srimad Bhavatam Canto 5


NAMASTE  


:::   Jaimini / Parashara Jyotiṣa śiṣya  :::   Vedik Designer   :::   Vastu  śastri  İç Mimar   :::śiṣya in PJC Devaguru Center India ,  Rama Regional Academy of Vedic Denmark
5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yazılarımın her hakkı saklıdır,  kopyalanamaz.

Bu blogdaki popüler yayınlar

AY BURCUNU NAKŞATRANI BULMAK

ŞANSLI MISIN?

2017