KOZMOLOJİ III EN GİZEMLİ BİLGİSIR


Bhagavad Gita Bölüm 9


Yaradılışı anlatan Kozmik Zat Öğretmen Rab Krişna dedi ki: Sevgili Arjuna, bana hiç haset etmediğin için seni maddi varoluşun dertlerinden kurtaracak olan bu en gizemli bilgiyi ve idraki sana bildireceğim. BG 9-1Bütün bu evren benim tezahür etmiş suretimle Banim tarafımdan kaplanır. Bütün varlıklar benim içimdedir. Fakat ben onların içinde değilim. BG 9-4


Benim Mistik servetimi gör . Bütün canlıların bakıcısı olmama ve heryerde bulunmama rağmen ben bu kozmik tezahürün bir parçası değilim. Çünkü ben bu yaratılışın kaynağıyım. BG 9-5Arjuna, bütün bu maddi tezahür mileniyum sonunda Benim doğama dahil olur ve bir başka mileniyumun başında kudretimle onları yeniden yaratırım BG 9-7

Bütün bu kozmik düzen Bana tabidir. Benim iradem altında tekrar tekrar kendiliğinden tezahür eder ve sonunda yine Benim iradem altında çözülüp dağılır. BG 9-8
Benim enerjilerimden biri olan ve hareketli hareketsiz bütün varlıkları üreten bu maddi doğa Benim direktiflerim altında çalışır. Sevgili Arjuna; Bu tezahür kendi düzeni içinde tekrar yaratılır ve çözülüp dağılır. BG 9-10

Ben bilgi nesnesiyim, arıtıcıyım ve om hecesiyim. Ben aynı zamanda Rg, Sama ve Yajur Veda'yım. BG 9-17

Ey Arjuna, Ben ısı veririm ve yağmuru tutar gönderirim. ben ölümsüzlüğüm ve ben aynı zmanda ölümün şahsıyım. hem ruh hem de madde Bendedir. BG 9-19


Vedaları öğrenenler, soma içkisini içenler ve cennet gezegenlere yükselmek isteyenler dolaylı yoldan Bana ibadet ederler. Günahsal tepkilerden arınıp İndra'nın erdemli cennet gezegenlerinde doğarak tanrısal zevkleri tadarlar. BG 9-20


Cennetsel duyu zevklerinin tadını çıkarıp erdemli faaliyetlerinin sonuçlarını tüketince bu ölümlü gezegene geri dönerler. Üç vedanın ilkelerine bağlanarak duyusal zevk peşinde koşanlar doğum ve ölüm döngüsünden kurtulamazlar. BG 9-21

DHARMA DOĞRU DAVRANIŞ BAGAVAD GİTA 4:7

yadā yadā hi dharmasya  

glānir bhavati bhārata ।

abhyutthānaṁ adharmasya

tadātmānaṁ sṛjāmi ahaṁ 

॥4.7॥
Her nerede ve her zaman dini uygulamalar azalır ve sapkınlık hakimiyeti artarsa işte o zaman bu dünyaya şahsen inerim, Ey Bharata’nın torunu Arjuna
yadā yadā: her ne zaman her nerede
hi : kesinlikle
dharmasya : doğru davranış,uygulama, din
glānih: ihtilaf
bhāvati : tezahür olmak
bhārata: ey Bharata’nın torunu
abhyutthānaṁ: baskın
adharmasya: yoldan sapkınlık, dinsizlik
 tada: o zaman
atmānaṁ : benlik
sṛjāmi: tezahür
 ahaṁ : Ben

Burada kullanılan Sanskrit sözcük sṛjāmi önemlidir. Sṛjāmi sözcüğü yaratılış anlamında kullanılmış olamaz, çünkü bir önceki dörtlüğe göre Tanrının bütün suretleri ebediyen var olduğu için O'nun sureti veya vücudu yaratılmamıştır. Bu bakımdan “sṛjāmi” Tanrının Şahsen ve olduğu gibi tezahür etmesi anlamına gelir. Tanrı belli bir programa göre veya Brahma'nın bir günündeki (vedalara göre evrenin yaşının hesaplaması için bakınız : http://vedikastroloji.blogspot.com/2011/01/vedalara-gore-evrenimizin-yas.html)  7. Manu’nun, 28. Çağı olan Bakır çağı da denilen Dvapara Yuga’nın sonunda ortaya çıkmakla birlikte , O’nun bu gibi kural ve şartlara ihtiyacı yoktur (çağlar Altın-Gümüş-Bakır ve Demir Çağı olarak devam eder şu an son 5000 yıldır Demir çağındayız). O kendi iradesine göre çeşitli şekillerde hareket etmek bakımından tamamıyle özgürdür. Bu bakımdan her ne zaman dinsizlik, yozlaşma dünyaya hakim olmaya başlar ve hakiki din (doğru davranış ve erdem) kaybolmaya başlarsa O Kendi iradesiyle dünyaya iner. Doğru davranış ilkeleri vedalarda belirtilmiştir. Bu davranış ilkelerine uyumsuzluk adharma yani sapma getirir. 

Vedalar özgün olarak Tanrının Şahsen Brahma’nanın kalbinden konuşması olarak kabul edilir. Vedik ilkeler kişiyi O’na doğru doğru tam bir teslimiyetle iter.  AC.BV Swami Prabhupada.
NAMASTE  


:::   Jaimini / Parashara Jyotiṣa śiṣya  :::   Vedik Designer   :::   Vastu  śastri  İç Mimar   :::śiṣya in PJC Devaguru Center India ,  Rama Regional Academy of Vedic Denmark
5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yazılarımın her hakkı saklıdır,  kopyalanamaz.

Bu blogdaki popüler yayınlar

AY BURCUNU NAKŞATRANI BULMAK

ŞANSLI MISIN?

DAŞALAR